1.   Algemene vragen

a. Gaat de certificering ook een rol spelen bij schade sturing?

Nee, maar omdat wij met deze opleiding het algemeen niveau van de werkplaats omhoog brengen, zijn wij wel al in gesprek gegaan met organisaties die deze professionalisering waarderen en zodoende in de toekomst voordelen of meer werkplaatstwerk kunnen bieden voor de EHG- gecertificeerde dealer. Voor de EHG-certificering zien wij ook voor jullie als dealer marketingmogelijkheden voor op een later tijdstip.

2.   Auditering

a.    Welke kosten zijn er verbonden aan de eerste audit?

De kosten voor de eerste audit zijn voor de EHG merken. Voor de dealer zijn er dus geen kosten verbonden aan de eerste audit. Over de kosten van de her-audit zijn we op dit moment in bespreking.

b.    Door wie wordt de audit uitgevoerd?

Door de TüV, dit kan later nog wijzigen in een andere onafhankelijke partij.

c.     Wat gebeurt er wanneer de audit niet op korte termijn kan worden uitgevoerd en ik de TÜV hierover niet op de hoogte stel?

De reiskosten van de TÜV medewerkers & de kosten van de audit worden aan u doorberekend.

d.    Wat wordt geauditeerd?

De werkplaats standaarden, competenties en merk specifieke vereisten worden gevraagd en beoordeeld.

e.    Welk bedrag kan ik maximaal bereiken?

Tot 100% van uw externe uurtarief kan worden bereikt indien alle factoren voor 100% bereikt zijn.

f.     In welke periode vinden de audits plaats?

De eerste audits beginnen in het najaar 2019 en zullen binnen maximaal 3 maanden worden afgerond.

g.     Binnen welke periode na de audit ontvang ik het nieuwe garantie uurtarief?

Het nieuwe uurtarief voor garantie wordt binnen 4-6 weken na de audit geïmplementeerd.

h.     Kunnen de standaarden en competenties veranderen?

De standaarden en competenties kunnen in de loop van de tijd veranderen resp. worden aangepast aan, bijvoorbeeld, technologische ontwikkelingen.

i.     Hoe kan ik controleren of mijn garantie uurtarief correct is berekend?

Een document met het voorlopig resultaat zal direct na de audit aan het bedrijf worden overhandigd. Het uiteindelijke uurtarief van de garantie wordt bepaald door het betreffende merk (inclusief merkfactor) en per e-mail verzonden.

j.     Wat gebeurt er wanneer ik me niet laat auditeren?

Wanneer er geen audit plaatsvindt, blijft het huidige garantie uurtarief bestaan.

k.    Wie informeert mij over mijn nieuwe uurtarief?

De TÜV informeert over het nieuwe uurtarief aan de hand van het audit resultaat.

l.     Wat gebeurt er als ik twee werkplaatslocaties heb?

Indien op beide locaties servicediensten worden aangeboden en verricht, worden de audits eveneens op beide locaties uitgevoerd.

 

3.   Procedure berekening

a.    Waarom is de bedrijfsomvang van belang?

De criteria die gebruikt worden zijn gekoppeld aan de omvang/aantallen van het bedrijf (werkplaats grootte, aantal medewerkers, …). Om deze reden is het noodzakelijk dat de relevante informatie wordt ingevuld.

b.    Capaciteit en bereikbaarheid van de werkplaats? Komt het erop neer, des te meer monteurs hoe hoger het tarief? Of centraal in Nederland hoe hoger het tarief?

Nee, we hebben een klasse indeling gemaakt naar aantal verkochte EHG wagens en daar worden dan 1 of meerdere gecertificeerde monteurs aan gekoppeld. Hoogte externe tarief is peildatum 1 mei 2019, daarvandaan gaan wij rekenen.

 

4.   Merken factor en dealervreemde klanten

a.    Hoe is de 5% merken factor opgebouwd? (FIX VOOR DE EERSTE 2 JAREN!)

De opbouw van de 5% merken factor wordt door elk merk afzonderlijk bepaald. De periodieke werkplaats trainingen van de merken spelen daar zeker in rol in. Details over deze factor volgen later, deze 5% is voor de eerste 2 jaren na audit gegarandeerd.

b.    Waarom wordt 5% gebruikt voor dealervreemde klanten? (FIX VOOR DE EERSTE 2 JAREN!)

Voor het merk én voor de dealer is van belang dat alle klanten geholpen worden. Om die reden worden dealers beloond die ook „niet eigen“ klanten bedienen. Details over deze factor volgen later, deze 5% is voor de eerste 2 jaren na audit gegarandeerd.

c.    Voor welke arbeidsuren ontvang ik deze ”niet eigen” klantentoeslag?

Voor ieder uur(dus eigen èn „niet eigen“ klanten) dat in het garantiesysteem wordt gefactureerd.

 

5.   Extern uurtarief

a.    Wanneer wordt het uurloon verhoogd?

Per begin van ieder nieuw boekjaar van de EHG na afronding van de opleiding, dat is voor nu dus per 1 augustus 2020

b.    Kan ik mijn externe uurtarief verhogen?

U kunt uw uurtarief op elk gewenst moment verhogen maar dient er zelf voor te zorgen dat u met uw berekening marktconform blijft. Wanneer u tevens uw garantie uurtarief wilt aanpassen, moet uw aanvraag daarvoor vóór 30 mei zijn ontvangen. Het nieuwe tarief wordt dan met ingang van het nieuwe boekjaar (1 augustus) geïmplementeerd.

Bij het wijzigen van het externe uurtarief moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het berekeningsschema moet worden aangepast en ingediend
  • Maximaal 1 x per jaar verhoogt u het externe uurtarief
  • De maximale verhoging van het externe uurtarief is 3%
c.     Wanneer mijn externe uurtarief verhoogd wordt, moet ik me dan opnieuw laten auditeren?

Nee, een nieuwe audit is niet nodig.

d.     Hoe kan ik de aanpassing van het garantie uurtarief activeren als het externe uurtarief wordt verhoogd?

Het berekeningsschema moet opnieuw worden ingevuld en naar het volgende e-mail adres worden gestuurd (zet een vinkje bij „Erhöhung ext. Stundensatz“)

ehg-gewaehrleistungsstundensatz@erwinhymergroup.com

 

6.   Her-audit.

a.    Wat kost eenher-audit?

De kosten voor een her-audit zijn stand juli 2019 nog niet bekend. <<geen inschatting te geven? Zijn wel verplicht dit aan te gaan, maar geen inschatting van prijs is dan raar>>

b.    Word ik herinnerd aan de deadline voor her-audit?

U wordt ongeveer 2 maanden voor de deadline middels een brief eraan herinnerd dat u opdracht moet geven voor een her-audit.

c.    Wanneer moet deze her-audit uiterlijk plaatsvinden?

De opdracht voor een her-audit dient uiterlijk 2 jaar na de laatste audit te zijn gegeven. De her-audit zelf moet vervolgens binnen 2 maanden na het verlopen van het termijn plaatsvinden.

d.    Wie geef ik opdracht voor een her-audit?

Om opdracht te geven voor een her-audit dient het berekeningsschema ingevuld te worden en te zenden aan: ehg-gewaehrleistungsstundensatz@erwinhymergroup.com

e.    Waarom moet ik uiterlijk na 2 jaar opnieuw beoordeeld worden?

De her-audit dient ervoor om uw operationele ontwikkelingen voor het garantie uurtarief te volgen om de kwaliteit te waarborgen.

f.     Verandert de peildatum voor de volgende audits?

Ja, we gaan als peildatum altijd uit van de laatste audit datum.

g.     Wat gebeurt er wanneer ik geen, of niet binnen de gestelde termijn, een her-audit heb gehad?

Het uurtarief wordt, na het overschrijden van de 2 maanden verlaagd tot € 40,-.

h.     Kan ik me vrijwillig laten her-auditeren om een hoger uurtarief te krijgen, bijv. als ik geïnvesteerd heb?

Ja, het berekeningsschema moet opnieuw ingevuld en ingediend worden (het proces voor het her-auditeren wordt daarmee gestart).

i.     Hoe vaak kan ik me vrijwillig laten auditeren?

Een vrijwillige her-audit kan zo vaak gedaan worden als u wilt, de kosten hiervoor zijn voor eigen bijdrage.

7. Training EHG werkplaats specialist

a.    Hoe zijn de kosten van de training opgebouwd?

De € 1950,- zijn de kosten voor de trainingsdagen zelf (locatie, trainer, materiaal, alle voorzieningen). De kosten voor de inhoudelijke training worden volledig door de EHG gedragen, de training is eigendom van de EHG.

b.     Hoe snel kan ik de training terugverdienen?

Terugverdientijd is niet uit te drukken in geld en dat mag nooit de motivatie zijn. Een opleiding is van onschatbare waarde voor ieder bedrijf en voor de monteur is het een mooie beloning van u als werkgever. De dealer kan tot 100% van het externe uurloon vergoed krijgen voor garantiewerk. Zo wordt garantiewerk ook in het hoogseizoen interessant, waarmee het algemeen service niveau van onze merken ook omhoog gaat met tevreden klanten als gevolg.

c.     Als een  „Gecertificeerde EHG monteur“ bij een andere niet-EHG dealer gaat werken kan dit bedrijf ook de titel krijgen van „Gecertificeerde EHG werkplaats“?

Nee, dit is niet mogelijk, niet-EHG dealers zijn van alles uitgesloten. Een EHG-gecertificeerde werkplaats kent meerdere eisen, niet alleen die van de opleiding.

d.    Moet er al een naam worden opgegeven of kan dit later aangegeven worden? Nu aanmelden ga ik wel doen maar ik wil later kunnen bepalen wie de cursus gaat volgen?

Tot 31 augustus kunt u inschrijven zonder de naam van de monteur, maar het moet wel een monteur met het niveau Bovag keurmeester zijn of een gelijkwaardig niveau  (minimaal niveau 2 = VMBO praktijk, LTS automonteur) moet aantoonbaar zijn.