Nieuw garantie uurtarief systeem

In sterk concurrerende sectoren, zoals de caravan- en camperbranche, is een goede klantenservice steeds meer de onderscheidende factor. Concurrenten met een goedkoper aanbod zijn eenvoudig en snel via het internet te vinden.
Een uitstekende service kan echter niet makkelijk nagedaan worden.
Om langdurig zakelijk succes binnen uw onderneming te bereiken, moet het serviceconcept daarom stevig verankerd zijn in een bedrijf. Service moet in de toekomst door ons allen als bedrijfsmodel logisch en begrepen worden. De basisgedachte voor deze service zal door uw eigen medewerkers moeten worden ondersteund.
Vanuit die gedachte gaat de Erwin Hymer Group uw bedrijf en uw medewerkers ondersteunen met de verdere ontwikkeling. Om deze reden introduceren we een nieuw garantie uurtarief systeem, wat u de kans biedt, om ook voor uw garantiewerkzaamheden uw volledige externe uurtarief te kunnen berekenen. De voorwaarde hiervoor is dat uw werkplaats aan bepaalde standaarden en vakbewaamheids eisen voldoet, waarmee u zich een gecertificeerde EHG werkplaats mag noemen.
Door deze kwalitatieve ontwikkeling kunt u uw klanten een hoger service niveau bieden en uw werkplaatscapaciteit verbeteren.
Uitgangspunten voor de introductie van dit nieuwe systeem zijn eenvoud, onafhankelijkheid en continuiteit. Op dit moment hoeft u alleen uw monteur aan te melden voor de opleiding "EHG werkplaatsspecialist".
Les onderstaande informatie goed door. Mochten er vragen blijven verwijzen wij u naar de onderstaande vragen en antwoordenlijst FAQ.
Als uw vraag hier niet bij staan, kunt u dit aan uw salesmanager vragen of contact opnemen met Ron Vermeule, ron.vermeule@erwinhymergroup.com

Nieuwe garantie-uurtarief - Informatie

Calculatieschema garantie-uurtarief

Het nieuwe calculatieschema voor het garantie uurtarief is als volgt samengesteld, waarbij uw tarief voor de externe klant het uitgangspunt is:
60%     als Basis
15%     of deelpercentage voor de werkplaatsstandaards en werkplaats accommodatie
15%     of deelpercentage voor het kennisniveau van uw werkplaatsmedewerker(s)
5%       of deelpercentage voor de mate waarin u werkt aan “dealervreemde” klanten van uw merk
5%       of deelpercentage is een beloning die uw merk zelf bepaald
> Voor de eerste 2 jaren zeggen wij u de laatste 2 x 5% beloningen vast toe.

Toelichting calculatie schema

De werkplaatsstandaards zijn op het niveau van de eisen van het Bovag lidmaatschap, de accommodatie heeft te maken met uw klantenontvangst.
Het kennisniveau van uw werkplaatsmedewerker wordt bepaald door welke branche specifieke trainingen uw medewerker heeft gevolgd, waarbij de nieuwe, speciaal hiervoor opgezette training tot “EHG werkplaatsspecialist” zwaar meetelt.

Werkwijze auditering

Deze audit is merkonafhankelijk en zal dus in één keer voor alle EHG merken in uw bedrijf plaats kunnen vinden en is de basis voor de berekening van uw nieuwe garantie-uurtarief.
Let op: Handelspartners, die niet meedoen aan het nieuwe uurtariefmodel, ontvangen vanaf nu geen Garantie-uurtarief verhoging meer.

Werkwijze van her-auditering

De standaard her-auditiering moet elke 2 jaar (vanaf de dag van de laatst uitgevoerde audit) plaatsvinden. U wordt 2 maanden voor de deadline voor her-auditering door de TÜV op de hoogte gesteld. De uitvoering van deze audit moet uiterlijk op deze datum (2 jaar termijn) plaatsvinden.

Vrijwillige her-auditering

Het is mogelijk om tussentijds een vrijwillige her-auditering aan te vragen. Dit is logisch wanneer u veel hebt geïnvesteerd in de standaarden en competenties waardoor het uurtarief van uw garantie wordt verhoogd. De kosten voor de eerste audit worden gedragen door het merk. De kosten en de berekening voor de her-auditering zijn op dit moment nog niet bekend.

Verhoging van uw externe uurtarief

Een verhoging van uw extern uurtarief zal altijd aan het begin van een nieuw EHG-boekjaar (1 augustus) bij de berekening van het garantie-uurtarief ingaan. Hiervoor is geen nieuwe audit vereist. De aanvraag moet vóór 30 mei worden gedaan per e-mail aan:
ehg-gewaehrleistungsstundensatz@erwinhymergroup.com
Vereisten voor de verhoging
  • Het berekeningsschema moet aangepast en ingediend worden
  • Maximaal 1x per jaar is een verhoging mogelijk
  • Maximaal 3% verhoging van het externe uurtarief
Het nieuwe externe uurtarief wordt opgenomen in de berekening van het garantie-uurtarief aan het begin van het nieuwe boekjaar (1 augustus). Hiervoor is geen nieuwe audit vereist.

FAQ

Hier krijgt u antwoord op de meeste gestelde vragen.

Hier krijgt u antwoord op de meeste gestelde vragen.
Klik hier voor de vragen